Vizuální identita prezentace brněnských univerzit v zahraničí

Studenti všech zemí, přijeďte do Brna!

Představujeme vizuální styl projektu, který prezentuje anglické studijní programy třech brněnských univerzit na jednom místě. Podmínkou zadavatele bylo, aby styl grafiky byl univerzální pro různé účely a vnímali jej pozitivně zájemci o studium z různých regionů: z Asie, Afriky i Jižní Ameriky.

Vytvořili jsme sadu grafických prvků, které se dají flexibilně používat napříč online i offline komunikací. Vyšli jsme z obecné barevnosti univerzit, barvám přiřadili symboliku a využili abstraktních motivů, odkazujících na funkcionalismus i folklor. Vše jsme zarovnali do mřížky a nastavili pravidla použití. Výsledkem je manuál jednotného vizuálního stylu. 

Použití vizuálního stylu v praxi

Grafický styl jsme dále rozpracovali a ověřili, že může dobře fungovat napříč různými aplikacemi.

Plakát

Brožura – obálka a vnitřní dvoustrana

Obálky brožur – ukázka variability barevností

Vizitky, e-mail podpis

Prezentace PowerPoint

Hlavní strana webu

Děkujeme za pozornost

Realizace: 2020 | Klient: Liquid Design
Zhotovení: Ivo Macek (Idea, Art direction), Bedřich Marek (Branding, grafické zpracování)

Další projekty